Giải đáp thắc mắc về tính pháp lý Meyhomes Capital Phú Quốc(P3)

Tiếp theo là các câu hỏi và phần trả lời để giải đáp thắc mắc của khách hàng khi muốn mua đầu tư vào Meyhomes Capital Phú Quốc về các thủ tục, tính pháp lý về Hợp đồng mua bán.

Xem lại Giải đáp thắc mắc về tính pháp lý Meyhomes Capital Phú Quốc(P1) (P2) links bên dưới:

Giải đáp thắc mắc về tính pháp lý Meyhomes Capital Phú Quốc(P1)

https://topbdsviet.com/giai-dap-thac-mac-ve-tinh-phap-ly-meyhomes-capital-phu-quocp2/

1. Trường hợp khi bàn giao Nhà ở Meyhome capital Phú Quốc. Diện tích thực tế và diện tích theo HĐMB không giống nhau thì xử lý như thế nào?

Theo quy định tại Điều 3 của HĐMB. Trường hợp Diện Tích Đất và/hoặc Tổng Diện Tích Sàn Xây Dựng được bàn giao trên thực tế cho Bên Mua có sự chênh lệch so với trên HĐMB. Thì việc xử lý trong trường hợp chênh lệch diện tích sẽ thực hiện như sau:

  • Giá Bán Nhà Ở Meyhomes Capital Phú Quốc không điều chỉnh trong trường hợp Diện Tích Đất thực tế so với Diện Tích Đất theo quy định tại Phụ Lục 1. Và/hoặc Tổng Diện Tích Sàn Xây Dựng thực tế so với Tổng Diện Tích Sàn Xây Dựng theo Phụ Lục 1 chênh lệch tăng hoặc giảm đến dưới ± 3% (cộng trừ ba phần trăm).
  • Giá Bán Nhà Ở Meyhomes Capital Phú Quốc  được điều chỉnh tương ứng với Diện Tích Đất thực tế. Và/hoặc Tổng Diện Tích Sàn Xây Dựng thực tế theo cách thức tính Giá Bán Nhà Ở. Điều chỉnh như quy định tại Phụ Lục 2 trong trường hợp tỷ lệ chênh lệch vượt quá giới hạn quy định nêu trên.
Những căn Shophouse Meyhomes Capital Phú Quốc

2. Tại thời điểm bàn giao Nhà Meyhomes Capital Phú Quốc. Bên Mua phát hiện ra khiếm khuyết, sai sót của Nhà Ở thì xử lý thế nào?

Theo quy định tại Điều 3.7 HĐMB. Tại thời điểm bàn giao Nhà Ở Meyhomes Capital Phú Quốc, nếu Bên Mua phát hiện Nhà Ở có khiếm khuyết, sai sót so với mô tả tại Phụ Lục 1 Hợp Đồng. Bên Mua có quyền yêu cầu Bên Bán sửa chữa khắc phục những khiếm khuyết, sai sót bằng việc ghi nhận sai sót vào Biên Bản Bàn Giao Nhà Ở. Hoặc bản đề nghị sửa chữa theo mẫu do Bên Bán quy định. Bên Bán có trách nhiệm khắc phục các khuyết điểm, sai sót này trong thời hạn như được Các Bên thống nhất tại Biên Bản Bàn Giao hoặc bản đề nghị sửa chữa.

 

3. Sau khi nhận bàn giao Nhà Ở Meyhomes Capital Phú Quốc. Bên Mua có được quyền cải tạo, sửa chữa không?

Theo quy định tại Khoản 15 Điều 3 của Hợp Đồng Mua Bán. Sau khi nhận bàn giao, Bên Mua có quyền thực hiện việc hoàn thiện nội thất của Nhà Ở trên cơ sở tuân thủ Nội Quy và các quy định đảm bảo an toàn do Bên Bán ban hành tại thời điểm bàn giao thực tế (nếu có).

chủ đầu tư cũng đã nỗ lực để có thể giữ gìn được những nét hoang sơ nhất của đảo
chủ đầu tư cũng đã nỗ lực để có thể giữ gìn được những nét hoang sơ nhất của đảo

4. Khi nào Bên Mua được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất?

Theo quy định tại Điều 12 của Hợp Đồng Mua Bán. Trong vòng năm mươi (50) ngày kể từ Ngày Bàn Giao Thực Tế và Bên Bán nhận được đầy đủ. Đúng hạn hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu Nhà Ở. Và tài sản khác gắn liền với đất (“Giấy chứng nhận”) từ Bên Mua theo văn bản thông báo của Bên Bán. Bên Bán sẽ tiến hành các thủ tục đề nghị cấp Giấy chứng nhận cho Bên Mua.

Theo quy định tại Thông tư 24/2014/TT-BTNMT, hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận bao gồm các tài liệu sau:

  • Đơn đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu Nhà Ở và tài sản khác gắn liền với đất.
  • Hợp Đồng Mua Bán bất động sản.
  • Biên bản bàn giao bất động sản.
  • Biên bản thanh lý Hợp Đồng Mua Bán.
  • Các hóa đơn GTGT xác nhận đã thanh toán.
  • Bản sao có công chứng các loại giấy tờ: Chứng minh nhân dân; Sổ hộ khẩu; Giấy chứng nhận đăng ký kết hôn hoặc giấy xác nhận tình trạng độc thân.
  • Tờ khai lệ phí trước bạ. Việc cấp Giấy chứng nhận và thời gian cấp Giấy chứng nhận sẽ tùy thuộc vào cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

5. Nếu Bên Mua là tổ chức, cá nhân nước ngoài, khi hết thời hạn sở hữu Nhà Ở Meyhomes Capital Phú Quốc. Theo Giấy chứng nhận quyền sở hữu Nhà Ở thì có được gia hạn sở hữu không ?

Theo quy định tại Điều 161 Luật Nhà Ở 2014. Thời hạn sở hữu Nhà Ở Meyhomes Capital Phú Quốc của tổ chức, cá nhân nước ngoài được quy định như sau:

– Đối với cá nhân nước ngoài: Thời hạn sở hữu tối đa không quá 50 năm. Trước khi hết thời hạn sở hữu 03 tháng, cá nhân nước ngoài. Gửi đề nghị gia hạn cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh để được xem xét gia hạn. Việc gia hạn không quá 50 năm.

– Đối với tổ chức nước ngoài: Thời hạn sở hữu không vượt quá thời hạn ghi trên Giấy chứng nhận đầu tư của tổ chức đó, bao gồm cả thời gian gia hạn.

Văn bản xác nhận người nước ngoài

6. Thời điểm chuyển giao quyền sở hữu Nhà Ở từ Bên Bán sang cho Bên Mua ?

Theo quy định tại Khoản 14 Điều 3 của Hợp Đồng Mua Bán. Thời điểm chuyển giao Quyền Sở Hữu Nhà Ở từ Bên Bán sang cho Bên Mua:

Là thời điểm Bên Mua đã hoàn thành tất cả nghĩa vụ thanh toán cho Bên Bán.

Và Nhà Ở đã được bàn giao cho Bên Mua.

7. Nhà Ở có được bảo hành không? Các lỗi được bảo hành ? Thời gian bảo hành?

Theo quy định tại Điều 4 của Hợp Đồng Mua Bán. Nhà Ở được bảo hành 24 tháng kể từ ngày hoàn thành việc xây dựng Nhà Ở. Và nghiệm thu đưa Nhà Ở vào sử dụng đối với hư hỏng về kết cấu Nhà Ở.

Bao gồm các hư hỏng về khung, cột, dầm, sàn, tường, trần, mái, sân thượng, khắc phục các trường hợp nghiêng, lún, nứt, sụt bất động sản.

Chính sách bán hàng cực kì hấp dẫn cho các nhà đầu tư
Chính sách bán hàng cực kì hấp dẫn cho các nhà đầu tư

>>> Đối với các trang thiết bị được quy định tại Phụ lục 1 của HĐMB được bảo hành theo quy định của Nhà sản xuất.

8. Các trường hợp Nhà Ở không được bảo hành ?

Theo quy định tại Điều 4 của HĐMB. Bên Bán sẽ không được bảo hành đối với các hư hỏng của Nhà Ở trong các trường hợp sau:

Meyhomes Capital Phú Quốc tự hào khi nằm trong 6% tổng diện tích đất được cấp quyền sở hữu vĩnh viễn tại Phú Quốc
Meyhomes Capital Phú Quốc liên hệ tư vấn báo giá 0902 601 689

a) Hư hỏng do hao mòn và khấu hao thông thường.
b) Hư hỏng do không tuân thủ quy định tại Nội Quy.
c) Các hư hỏng do lỗi của Bên Mua hoặc người cư ngụ khác. Hoặc bất kỳ bên thứ ba nào khác gây ra, kể cả những hư hỏng do các thiết bị và/hoặc tài sản của Bên Mua. Hoặc của bất kỳ bên thứ ba nào khác gây ra.
d) Các hư hỏng do một Sự Kiện Bất Khả Kháng gây ra.
e) Các trường hợp không thuộc trách nhiệm bảo hành của Bên Bán

Bao gồm nhưng không giới hạn ở những phần/bộ phận và thiết bị của Nhà Ở. Do Bên Mua và/hoặc bất kỳ người cư trú nào khác tại Nhà Ở hoàn thiện nội thất hoặc tự lắp đặt. Thực hiện và/hoặc sửa chữa và/hoặc các hư hỏng xảy ra cho các phần công trình thuộc diện bảo hành. Nhưng xuất phát một phần nguyên nhân bởi sự ảnh hưởng của quá trình tự ý lắp đặt thêm. Tự ý sửa chữa các hạng mục của Nhà Ở bởi Bên Mua, người cư ngụ khác hoặc bất kỳ bên thứ ba nào khác

Để lại bình luận tại đây!