Tuyển dụng nhân sự

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG

STT VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG SỐ LƯỢNG NGÀY HẾT HẠN MÔ TẢ CV NỘP HỒ SƠ
1 Tuyển dụng nhân viên Marketing 3 30/5/2022 Xem mô tả ỨNG TUYỂN
2 Thực tập marketing online 5 30/06/2022 Xem mô tả ỨNG TUYỂN
3 Thực tập sinh kinh doanh 10 30/5/2022 Xem mô tả ỨNG TUYỂN
4 Nhân viên kinh doanh 50 30/5/2022 Xem mô tả ỨNG TUYỂN