Giải đáp thắc mắc về tính pháp lý Meyhomes Capital Phú Quốc(P1)

Meyhomes Capital Phú Quốc tự hào khi nằm trong 6% tổng diện tích đất được cấp quyền sở hữu vĩnh viễn tại Phú Quốc
Meyhomes Capital Phú Quốc tự hào khi nằm trong 6% tổng diện tích đất được cấp quyền sở hữu vĩnh viễn tại Phú Quốc

1. Tình trạng pháp lý của Meyhomes Phú Quốc hiện nay thế nào?

Dự án Meyhomes Capital Phú Quốc sẽ được cập nhật tình trạng pháp lý hàng tháng, quý. Tháng 03/2020, Dự án đã được các cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt như sau:

  • Bên Bán đã hoàn thành nghĩa vụ nộp tiền sử dụng đất. Theo Thông báo nộp tiền sử dụng đất số 96/TB-CT của Cục thuế tỉnh Kiên Giang phát hành ngày 09/1/2020. Được Cục thuế tỉnh Kiên Giang xác nhận theo văn bản số 05/XN-CT ngày 11/2/2020. Theo đó Bên Bán đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với Dự án.
  •  Quyết định giao đất số 250/QĐ-BQLKKTPQ. Do Ban Quản lý khu kinh tế Phú Quốc, UBND tỉnh Kiên Giang ban hành ngày 08/11/2019.
  • Quyết định điều chỉnh chấp thuận đầu tư số 2827/QĐ-UBND. Do UBND tỉnh Kiên Giang ban hành ngày 13 tháng 12 năm 2019.
  • Quyết định phê duyệt đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500. Khu dân cư và đô thị cao cấp Hưng Phát Phú Quốc. Số 335/QĐ- BQLKKTPQ do Ban Quản lý khu kinh tế Phú Quốc, UBND tỉnh Kiên Giang cấp ngày 23/12/2019.
  • Các sản phẩm Nhà Ở thấp tầng của Dự Án có tổng diện tích sàn dưới 500m2 được miễn cấp giấy phép xây dựng theo quy định tại Điểm e Khoản 2 Điều 89 Luật xây dựng.

2. Hình thức sở hữu Nhà Ở của Meyhomes?

Sở hữu lâu dài.

Toàn bộ diện tích đất xây dựng Nhà Ở thấp tầng tại MEYHOMES CAPITAL được Nhà nước giao đất theo hình thức giao đất có thu tiền sử dụng đất. Người mua nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất được sở hữu ổn định lâu dài. Theo quy định tại Điều 1 Quyết định giao đất số 250/QĐ-BQLKKTPQ do Ban Quản lý khu kinh tế Phú Quốc, UBND tỉnh Kiên Giang ban hành ngày 08/11/2019.

3. Khi nào Meyhomes Phu Quoc có đủ điều kiện để ký Hợp Đồng Mua Bán? Bên Bán có cần xây xong móng công trình trước khi ký Hợp Đồng Mua Bán không?

Theo quy định tại khoản 1 Điều 55 Luật kinh doanh Bất động sản 2015. Về điều kiện bất động sản hình thành trong tương lai được đưa vào kinh doanh. Là bất động sản có giấy tờ về quyền sử dụng đất, hồ sơ dự án, thiết kế bản vẽ thi công đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Giấy phép xây dựng đối với trường hợp phải có Giấy phép xây dựng, giấy tờ về nghiệm thu việc hoàn thành xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật tương ứng theo tiến độ dự án. Trường hợp là nhà chung cư, tòa nhà hỗn hợp có mục đích để ở hình thành trong tương lai thì phải có biên bản nghiệm thu đã hoàn thành xong phần móng của tòa nhà đó.

Bản tiêu chuẩn bàn giao dự án Meyhomes Capital Phú Quốc

Dự án Meyhomes Capital Phú Quốc là dự án đô thị Nhà Ở thấp tầng (không phải là nhà chung cư hoặc tòa nhà hỗn hợp để ở). Vì vậy theo quy định chỉ cần đáp ứng đủ điều kiện hoàn thành xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật tương ứng tiến độ dự án.

Hiện nay, Meyhome phu quoc đang triển khai xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật (đường giao thông, đường cấp thoát nước, đường cấp điện….) và dự kiến hoàn thành vào ngày 30/08/2020. Khi đó, Bên Bán đáp ứng đủ các điều kiện để ký Hợp Đồng Mua Bán với Bên Mua.

4. Hợp Đồng Mua Bán của Meyhomes giữa Bên Mua với Bên Bán cần công chứng không?

Theo quy định tại Khoản 3 Điều 167 Luật đất đai 2013. Hợp Đồng Mua Bán tài sản gắn liền với đất giữa một bên hoặc các bên tham gia giao dịch có chức năng kinh doanh bất động sản. Thì không bắt buộc phải công chứng, chứng thực.

5. Nếu Bên Mua không tự mình đến ký HĐMB được. Nhờ người khác ký HĐMB thì cần làm những thủ tục gì?

Trường hợp Bên Mua không đến ký Hợp Đồng Mua Bán được tại dự án Meyhomes Phú Quốc.  Bên Mua có thể ủy quyền cho người khác thay mặt mình đến ký Hợp Đồng Mua Bán. Trong trường hợp này, người thay mặt Bên Mua đến ký Hợp Đồng Mua Bán vui lòng cung cấp các giấy tờ sau:

– Bản gốc CMND/CCCD/Hộ chiếu còn hiệu lực của người được ủy quyền;
– Bản gốc giấy ủy quyền (đã được công chứng, chứng thực hợp pháp).

6. Bên Mua có thể mua chung hoặc đồng sở hữu một Nhà Ở không? Thủ tục như thế nào?

Nhiều Bên Mua có thể mua chung Nhà Ở. Các đồng sở hữu sẽ cùng ký Hợp Đồng Mua Bán và các văn bản. Tiến hành thỏa thuận khác với Bên Bán hoặc ủy quyền (văn bản ủy quyền được công chứng hợp pháp) cho một hoặc một số đồng sở hữu thay mặt ký kết với Bên Bán.

7. Bên Mua có thể đứng tên chỉ một mình vợ hoặc chồng trên HĐMB hay không?

Để đảm bảo quyền lợi của Bên Mua, Bên Bán dự án Meyhomes Capital Phú Quốc khuyến khích cả vợ và chồng ký kết Hợp Đồng Mua Bán. Trường hợp Bên Mua có nhu cầu chỉ một mình vợ hoặc chồng ký kết Hợp Đồng Mua Bán thì Bên Mua thực hiện theo 1 trong 2 phương án sau:

– Phương án 1: Vợ hoặc chồng Bên Mua sẽ ký Hợp Đồng Mua Bán với Chủ Đầu Tư. Trong trường hợp này, bất động sản vẫn là tài sản chung của cả vợ và chồng.

– Phương án 2: Cả hai vợ chồng Bên Mua cùng ký kết văn bản thỏa thuận về phân chia tài sản riêng (đã được công chứng, chứng thực hợp pháp). Theo đó xác định chỉ vợ hoặc chồng là chủ sở hữu của bất động sản. Người được xác định là chủ sở hữu bất động sản. Sẽ thực hiện  ký kết Hợp Đồng Mua Bán với Bên Bán và bàn giao bản gốc văn bản thỏa thuận về tài sản riêng (đã được công chứng, chứng thực hợp pháp) cho Bên Bán. Trong trường hợp này, bất động sản là tài sản riêng của người ký Hợp Đồng Mua Bán.

Chính sách bán hàng cực kì hấp dẫn cho các nhà đầu tư
Chính sách bán hàng cực kì hấp dẫn cho các nhà đầu tư

 

Để lại bình luận tại đây!

Saigonluxury.com.vn